Uslovi korišćenja servica

Edukacija PopSoft OnLine Testovi je servis za besplatnu upotrebu i namenjen je obuci kandidata za polaganje vozačkog ispita svih kategorija na teritoriji Republike Srbije. Naš osnovni cilj je povećanje nivoa saobraćajne kulture, znanja i informisanosti kandidata u oblasti saobraćaja.

Puno uspeha u životu i radu želi Vam Autorska ekipa servisa.

Web administrator servisa

Povratak na početnu stranu | Prijava na sistem