Online kursevi na srpskom jeziku

O nama

O nama │ Edukacija - Agencija PopSoft

Agencija PopSoft osnovana je 1993. godine u Prokuplju sa ciljem proizvodnje softverskih paketa i njihovom primenom u različitim delatnostima i sa velikim brojem korisnika. Sa ponosom možemo objaviti da smo proizveli preko 10 softverskih paketa koji su i danas u upotrebi. Vreme trajanja naših softverskih paketa, pojedini i preko 10godina upotrebe, govori o kvalitetu i opravdanosti istih.

Izdvajamo naš softverski paket SPP u verziji 1.13 (Sistem Projektovanja Puteva) koji funkcioniše u JP Srbija Šume zvanično od 2001.godine (koriste ga i JP Nacionalni park Kopaonik, Srednja šumarska škola Kraljevo, Manastirske šume...), kao i programe Birački spiskovi, Matične knjige, Tehnički pregled i ostali.

U delatnosti obuke vozača osim programa bavili smo se i marketingom i izdavaštvom. U nastavku teksta upoznaćemo vas sa programima u ovoj oblasti proizvedenim u našoj kući.

Praktična obuka | Agencija PopSoft

Internet servis - OnLine Testovi

Internet servis Edukacija auto škola napravljen je 2014.godine i poklon je auto školama i kandidatima sa naše strane u znak zahvalnosti i dugogodiše saradnje.

Upotreba programa je besplatna i služi povećanju nivoa znanja o saobraćaju i saobraćajnoj kulturi. Mi izrađujemo sajtove i omogućavamo povezivanje našeg servisa na postojeće sajtove.

Teoretska nastava │ Edukacija - Agencija PopSoft

Teorijska nastava u učionici

Softverski paket Nastava napravljen je 2013.godine kao informaciona podrška izvođenju pripremne nastave teorijskog dela vozačkog ispita.

Uvođenjem obaveznog držanja teorijske nastave program predstavlja savremeno nastavno sredstvo zajedno sa video projektorom i kompijuterom predstavlja celinu.

EDUKACIJA verzija 5

Verzija 5 softverskog paket Edukacija logički je nastavak našeg rada na području delatnosti obuke vozača.

Promenom pravila rada u poslovanju auto škola nastavili smo sa programskom podrškom u pripremi kandidata za teoretski deo vozačkog ispita. Program je sada besplatan !

Edukacija verzija 5 │ Edukacija - Agencija PopSoft
Edukacija verzije 3 i 4 │ Edukacija - Agencija PopSoft

EDUKACIJA verzije 3 i 4

Treću i četvrtu verziju softverskog paketa Edukacija karakterišu nov korisnički interfejs, multi jezička upotreba (uvedeni mađarski i albanski jezik) i primena komentara u učenju.

Upotreba programa je počela krajem 2003.godine i osim korišćenja u školama imala je primenu i na kućnim kompijuterima kandidata.

Administracija auto škola

Softverski paket Administracija napravljen je 2006.godine kao informaciona podrška vođenju administrativnih poslova u radu auto škola.

Škole su u okviru baze podataka vodile sve evidencije i obrađivale podatke na način koji je bio svojstven primeni savremenog načina poslovanja.

Administracija auto skola │ Edukacija - Agencija PopSoft
Edukacija verzije 1 i 2 │ Edukacija - Agencija PopSoft

EDUKACIJA verzije 1 i 2

Softverski paket Edukacija napravljen je 1996.godine kao informaciona podrška pripremi kandidata za polaganje teoretskog dela vozačkog ispita.

Škole su program koristile u vreme kad teoretska nastava nije bila obavezna kao pomoćno sredstvo u obuci kandidata u učionici za pojedinačni ili grupni rad sa kandidatima.

Zakoni o bezbednosti saobraćaja i prateća dokumenta

Zakoni

popsoft | Zakon o bezbednosti saobraćaja Republike Srbije Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, broj 41/09)
popsoft | Zakon o bezbednosti saobraćaja Republike Srbije Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, broj 53/10)
popsoft | Zakon o bezbednosti saobraćaja Republike Srbije Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, broj 101/11)
popsoft | Zakon o bezbednosti saobraćaja Republike Srbije  Zakon o potvrđivanju Sporazuma o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremu i delove koji mogu biti ugrađeni i/ili korišćeni na vozilima sa točkovima i uslovima za uzajamno priznavanje dodeljenih homologacija na osnovu ovih propi
popsoft | Zakon o bezbednosti saobraćaja Republike Srbije Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Pravilnici

popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Agenciji za bezbednost saobraćaja
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o načinu obavljanja poslova javnih nabavki u agenciji za bezbednost saobraćaja
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o obuci, načinu sprovođenja ispita i vođenju evidencija za vozača turističkog voza
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o obuci, načinu sprovođenja ispita i vođenju evidencija za vozača tramvaja
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o unapređenju znanja iz bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o programima i rokovima za održavanje seminara, načinu polaganja ispita i izgledu i sadržaju dozvole (licence) za predavača teorijske obuke kandidata za vozače
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o sprovođenju ispita, organizaciji seminara unapređenja znanja i vođenju registra izdatih dozvola (licenci) za predavača teorijske obuke
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o ispitivanju vozila
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za tehničara u radionici za tahografe
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o radionicama za tahografe
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o načinu korišćenja tahografa
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o uslovima koje mora ispunjavati naseljeno mesto u kojem se obavlja polaganje praktičnog ispita kandidata za vozače i vođenju evidencija o mestima koja ispunjavaju propisane uslove
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o programu i rokovima za održavanje seminara, načinu polaganja ispita provere znanja i izgledu i sadržaju obrasca dozvole (licence) za instruktora vožnje
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o organizaciji seminara unapređenja znanja, sprovođenju ispita provere znanja i vođenju registra izdatih dozvola (licenci) za instruktora vožnje
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o programu za polaganje stručnog ispita za ispitivača, programu i rokovima za održavanje seminara, načinu polaganja stručnog ispita i ispita provere znanja i izgledu i sadržaju obrasca dozvole (licence) za ispitivača
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o sprovođenju ispita, organizaciji seminara unapređenja znanja i vođenju registra izdatih dozvola (licenci) za ispitivača
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost PREDLOG Pravilnika o kontrolorima

Uredbe i odluke

popsoft | Uredbe i odluke Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Uredba o uvozu motornih vozila
popsoft | Uredbe i odluke Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
popsoft | Uredbe i odluke Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Uredba o cenama usluga koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja
popsoft | Uredbe i odluke Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Uredba o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz, kao u primeni sistema digitalnih tahografa
popsoft | Uredbe i odluke Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Odluka o osnivanju Agencije za bezbednost saobraćaja

Značajni portali za saobraćajnu delatnost

popsoft | Značajni portali iz saobraćajne delatnosti Ministarstvo saobraćaja Republike Srbije
popsoft | Značajni portali iz saobraćajne delatnosti Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije
PopSoft Edukacija auto škola | Agencija PopSoft
FB icon | Agencija PopSoft      YT icon | Agencija PopSoft      TW icon | Agencija PopSoft      G+ | Agencija PopSoft