Online kursevi na srpskom jeziku
YouTube kanal besplatne edukacije

Auto škole Novi Sad

Redni broj Naziv Telefon Mobilni Kontakt
1 ALUNNO d.o.o.
Kralja Petra Prvog 73, Novi Sad
021 6543 154 065 552 6 552 Nemanja Žarković
2 AUTO-LIKA COMMERCE d.o.o.
SOMBORSKA 19, Novi Sad
021 403 469 - Boško Ljubotina
3 CAR d.o.o.
Braće Dronjak 13, Novi Sad
021 6333 411 063 333 411 Dušan Šarčević
4 COV EURO 10 d.o.o.
Bulevar Slobodana Jovanovića 15/I/lok. S 4, Novi Sad
- 064 137 20 61 Borka Marčuk
5 DUNAV - MDM d.o.o.
Stevana Vukomanovića Čike 20, Novi sad
021 66 16 102 063 527 739 Miloš Tošić
6 FLOYD
Kozačinskog 3, Novi sad
021 400 888 021 66 14 000 Emil Turai
7 FORMULA B d.o.o.
Futoška 36-38/lok.3c, Novi Sad
021 66 13 333 064 280 52 42 Vladimir Gainov
8 GAZELA d.o.o.
Kaće Dejanović 32/5, Novi Sad
021 633 7808 065 633 7808 Zoran Janković
9 GRIN AUTO d.o.o.
Branka Ilića 3, Novi Sad
021 823 023 062 83 58 451 Radislav Gajić
10 KALINIĆ d.o.o.
Zmaj Jovina 43, Novi Sad
060 082 65 28 064 224 52 91 Zoran Kalinić
11 KORAL IVANIŠ ZORAN I DR. o.d.
Đorđa Nikšića 18, Novi Sad
021 402 349 064 242 14 94 Dragica Ivaniš
12 M&M d.o.o.
Dimitrija Tucovića 1, Novi Sad
021 459 692 - Milorad Gajić
13 MALIVUK KOMPANIJA d.o.o.
Stražilovska 9, Novi Sad
021 611 594 - Milan Malivuk
14 START d.o.o.
Kać, Svetosavska 64A, Novi Sad
021 712 402 - Vitomir Lakić
15 STEP d.o.o.
Vojvode Stepe Stepanovića 65, Stepanovićevo, Novi Sad
021 444 890 063 595 206 Radoslav Đogo
16 STOP d.o.o.
Dr Ivana Ribara 4, Novi sad
021 45 95 88 060 40 999 76 Miroslav Mihajlović
17 TOČAK d.o.o.
Sutjeska 2, Novi Sad
021 540 555 066 540 55 55 Niko Pejić
18 VOLAN d.o.o.
Kninska 13, Novi Sad
021 66 22 732 063 501 871 Milan Mudrinić
Strana   1  od   1  

Zakoni o bezbednosti saobraćaja i prateća dokumenta

Zakoni

popsoft | Zakon o bezbednosti saobraćaja Republike Srbije Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, broj 41/09)
popsoft | Zakon o bezbednosti saobraćaja Republike Srbije Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, broj 53/10)
popsoft | Zakon o bezbednosti saobraćaja Republike Srbije Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, broj 101/11)
popsoft | Zakon o bezbednosti saobraćaja Republike Srbije  Zakon o potvrđivanju Sporazuma o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremu i delove koji mogu biti ugrađeni i/ili korišćeni na vozilima sa točkovima i uslovima za uzajamno priznavanje dodeljenih homologacija na osnovu ovih propi
popsoft | Zakon o bezbednosti saobraćaja Republike Srbije Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Pravilnici

popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Agenciji za bezbednost saobraćaja
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o načinu obavljanja poslova javnih nabavki u agenciji za bezbednost saobraćaja
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o obuci, načinu sprovođenja ispita i vođenju evidencija za vozača turističkog voza
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o obuci, načinu sprovođenja ispita i vođenju evidencija za vozača tramvaja
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o unapređenju znanja iz bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o programima i rokovima za održavanje seminara, načinu polaganja ispita i izgledu i sadržaju dozvole (licence) za predavača teorijske obuke kandidata za vozače
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o sprovođenju ispita, organizaciji seminara unapređenja znanja i vođenju registra izdatih dozvola (licenci) za predavača teorijske obuke
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o ispitivanju vozila
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za tehničara u radionici za tahografe
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o radionicama za tahografe
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o načinu korišćenja tahografa
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o uslovima koje mora ispunjavati naseljeno mesto u kojem se obavlja polaganje praktičnog ispita kandidata za vozače i vođenju evidencija o mestima koja ispunjavaju propisane uslove
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o programu i rokovima za održavanje seminara, načinu polaganja ispita provere znanja i izgledu i sadržaju obrasca dozvole (licence) za instruktora vožnje
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o organizaciji seminara unapređenja znanja, sprovođenju ispita provere znanja i vođenju registra izdatih dozvola (licenci) za instruktora vožnje
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o programu za polaganje stručnog ispita za ispitivača, programu i rokovima za održavanje seminara, načinu polaganja stručnog ispita i ispita provere znanja i izgledu i sadržaju obrasca dozvole (licence) za ispitivača
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o sprovođenju ispita, organizaciji seminara unapređenja znanja i vođenju registra izdatih dozvola (licenci) za ispitivača
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost PREDLOG Pravilnika o kontrolorima

Uredbe i odluke

popsoft | Uredbe i odluke Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Uredba o uvozu motornih vozila
popsoft | Uredbe i odluke Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
popsoft | Uredbe i odluke Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Uredba o cenama usluga koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja
popsoft | Uredbe i odluke Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Uredba o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz, kao u primeni sistema digitalnih tahografa
popsoft | Uredbe i odluke Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Odluka o osnivanju Agencije za bezbednost saobraćaja

Značajni portali za saobraćajnu delatnost

popsoft | Značajni portali iz saobraćajne delatnosti Ministarstvo saobraćaja Republike Srbije
popsoft | Značajni portali iz saobraćajne delatnosti Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije
FB icon | Agencija PopSoft      YT icon | Agencija PopSoft      TW icon | Agencija PopSoft      G+ | Agencija PopSoft