Online kursevi na srpskom jeziku
YouTube kanal besplatne edukacije

Auto škole Niš

Redni broj Naziv Telefon Mobilni Kontakt
1 207 d.o.o.
Dobrička 1, Niš
018 513 702 065 206 0001 Aleksandar Petrović
2 ABS d.o.o.
Jeremije Živanovića 13b, Niš
- 063 811 09 77 MIle Rannđelović
3 ANDRIANA KOMERC d.o.o.
Pasi poljana bb, Niš
018 516 442 - Slađan Milić
4 COROLLA TRADE d.o.o.
Sinđelićev trg 23, Niš
018 522 551 064 88-99-222 Dragana Miljević
5 DAGA KOMERC d.o.o.
Vožda Karađorđa 100 lokal 6, Niš
018 208 404 064 270 4212 Marjana Redžić
6 DESETKA o.d.
Koče Racina 4, Niš
018 222 024 - Dušan Stefanović
7 EXTRA COOL d.o.o.
Ložionička 37, Niš
- - -
8 FAVORIT COMPANY d.o.o.
Bulevar Cara Konstantina 14a, Niš
018 257 442 062 520 745 Slavica Kostić
9 LAGUNA PLUS d.o.o.
Somborska 39/12, Niš
- 063 777 0 600 Aleksandar Stevanović
10 MAGISTRALA d.o.o.
Đerdapska 104, Niš
018 451 7502 064 201 82 42 Igor Cvetanović
11 MATEJA d.o.o.
Mavrovska 2A, Niš
018 421 30 20 - Zorka Mihajlović
12 NIŠEKSPRES a.d.
Blagoja Parovića 1, Niš
018 422 25 25 018 4527 001 lok. 101 Zoran Jovanović
13 RELI d.o.o.
Đorđa Andrejevića Kuna 60, Niš
018 572 634 - Slavko Rajković
14 STEFI d.o.o.
Bulevar 12.februar 75, Niš
- 064 16 20 595 Dragan Jovanović
15 VIJADUKT d.o.o.
Alaska 7, Niš
018 217 745 064 132 1978 Slovenka Pašić
16 VUJA d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 15, Niš
018 275 300 063 433 501 Vujadin Milenković
17 ZELENI TALAS d.o.o.
Pantalejska 19a, Niš
018 42 19 607 064 36 06 606 Nebojša Spasić
Strana   1  od   1  

Zakoni o bezbednosti saobraćaja i prateća dokumenta

Zakoni

popsoft | Zakon o bezbednosti saobraćaja Republike Srbije Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, broj 41/09)
popsoft | Zakon o bezbednosti saobraćaja Republike Srbije Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, broj 53/10)
popsoft | Zakon o bezbednosti saobraćaja Republike Srbije Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, broj 101/11)
popsoft | Zakon o bezbednosti saobraćaja Republike Srbije  Zakon o potvrđivanju Sporazuma o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremu i delove koji mogu biti ugrađeni i/ili korišćeni na vozilima sa točkovima i uslovima za uzajamno priznavanje dodeljenih homologacija na osnovu ovih propi
popsoft | Zakon o bezbednosti saobraćaja Republike Srbije Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Pravilnici

popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Agenciji za bezbednost saobraćaja
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o načinu obavljanja poslova javnih nabavki u agenciji za bezbednost saobraćaja
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o obuci, načinu sprovođenja ispita i vođenju evidencija za vozača turističkog voza
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o obuci, načinu sprovođenja ispita i vođenju evidencija za vozača tramvaja
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o unapređenju znanja iz bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o programima i rokovima za održavanje seminara, načinu polaganja ispita i izgledu i sadržaju dozvole (licence) za predavača teorijske obuke kandidata za vozače
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o sprovođenju ispita, organizaciji seminara unapređenja znanja i vođenju registra izdatih dozvola (licenci) za predavača teorijske obuke
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o ispitivanju vozila
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za tehničara u radionici za tahografe
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o radionicama za tahografe
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o načinu korišćenja tahografa
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o uslovima koje mora ispunjavati naseljeno mesto u kojem se obavlja polaganje praktičnog ispita kandidata za vozače i vođenju evidencija o mestima koja ispunjavaju propisane uslove
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o programu i rokovima za održavanje seminara, načinu polaganja ispita provere znanja i izgledu i sadržaju obrasca dozvole (licence) za instruktora vožnje
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o organizaciji seminara unapređenja znanja, sprovođenju ispita provere znanja i vođenju registra izdatih dozvola (licenci) za instruktora vožnje
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o programu za polaganje stručnog ispita za ispitivača, programu i rokovima za održavanje seminara, načinu polaganja stručnog ispita i ispita provere znanja i izgledu i sadržaju obrasca dozvole (licence) za ispitivača
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Pravilnik o sprovođenju ispita, organizaciji seminara unapređenja znanja i vođenju registra izdatih dozvola (licenci) za ispitivača
popsoft | Pravilnici Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost PREDLOG Pravilnika o kontrolorima

Uredbe i odluke

popsoft | Uredbe i odluke Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Uredba o uvozu motornih vozila
popsoft | Uredbe i odluke Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
popsoft | Uredbe i odluke Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Uredba o cenama usluga koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja
popsoft | Uredbe i odluke Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Uredba o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz, kao u primeni sistema digitalnih tahografa
popsoft | Uredbe i odluke Republike Srbije vezani za saobraćajnu delatnost Odluka o osnivanju Agencije za bezbednost saobraćaja

Značajni portali za saobraćajnu delatnost

popsoft | Značajni portali iz saobraćajne delatnosti Ministarstvo saobraćaja Republike Srbije
popsoft | Značajni portali iz saobraćajne delatnosti Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije
FB icon | Agencija PopSoft      YT icon | Agencija PopSoft      TW icon | Agencija PopSoft      G+ | Agencija PopSoft